Videoteket

Her i videoteket finner du en samling filmer om russamtaler og bruk av kartleggingsverktøyene. I de første fem filmene følger vi noen rådgivere i deres samtaler med personer som har en risikofylt bruk av alkohol og andre rusmidler. Deretter følger 17 filmer med representanter for ulike bruker og interesseorganisasjoner innenfor rus og psykisk helse.

Samtalesituasjoner

Her finner du en samling filmer som viser bruk av kartleggingsverktøyene i samtaler om rusmiddelbruk. Vi følger en helsesøster, en fastlege, en jordmor og en NAV-ansatt i deres møter med personer som har en problemfylt bruk av rusmidler. Filmene finnes i to versjoner, med og uten ekspertkommentarer.

Ekspertkommentarene er ved en av Norges fremste fagpersoner innenfor motiverende samtale, spesialist i klinisk psykologi Tom Barth.

Se med ekspertkommentarer
Spesialist i klinisk psykologi Tom Barth gir faglige kommentarer til russamtalene.

Brukerintervjuer : Temaer

Her finner du seks kollagefilmer med intervjuer av en rekke personer fra ulike bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet.

I filmene deler de egne erfaringer og refleksjoner om hvordan ansatte i hjelpeapparatet kan snakke med personer om deres bruk av rusmidler og hvordan de kan gi god oppfølging til personer berørt av rusmiddelproblemer.

Samtalesituasjoner

Her finner du 11 intervjuer med personer fra ulike bruker- og interesseorganisasjoner innenfor rus- og psykisk helsefeltet. I filmene deler de egne erfaringer og gir sine refleksjoner om hvordan ansatte i hjelpeapparatet kan snakke med personer om deres bruk av rusmidler og hvordan de kan gi god oppfølging til personer berørt av rusmiddelproblemer.

HELSESØSTER. DUDIT

Skolehelsetjeneste

Fagperson:
Helsesøster
Rusmiddel:
HASJ (+ noe alkohol)
Skjema:
DUDIT (Helsesøster bruker spørsmål fra DUDIT)

Aktuell situasjon:

Georgia møter til samtale med helsesøster ved skolehelsetjenesten.

Georgia er en 16 år gammel skoleelev. Bor hjemme sammen med sine foreldre. Interessert i musikk. Hun er i en gjeng som fester en del i helgene. De drikker seg ofte fulle. Georgia kan en sjelden gang også drikke litt alkohol på disse lørdagsfestene.

I det siste har det skjedd forandringer i vennegjengen. Det har blitt flere eldre gutter som i tillegg til å bruke alkohol også bruker hasj. Georgia har blitt kjæreste med en av disse guttene som røyker hasj og hun har det siste ½ året røyket hasj flere ganger. Den siste måneden har det også hendt at hun har har røyket Hasj sammen med kjæresten sin på noen ukedager.

Georgia har hatt en del fravær fra skolen det siste året og karakterene har gått ned. Læreren på skolen er bekymret for Georgia og har oppfordret henne til å ta kontakt med helsesøster. Georgia møter hos helsesøster til første samtale. Hun er noe innesluttet og litt vanskelig å nå frem til.

JORDMOR. TWEAK

Helsestasjon

Fagperson:
Jordmor
Rusmiddel:
ALKOHOL (Rødvin)
Skjema:
TWEAK
TWEAK-skår:
-

Aktuell situasjon:

Anniken møter til svangerskapskontroll hos jordmor ved helsestasjonen.

Anniken er i slutten av 20-årene. Hun er gravid i åttende uke med sitt første barn. Hun har vært samboer over flere år. De har en del felles venner som de er sammen med i helgene. De har i løpet av disse årene etablert et fast drikkemønster. Anniken drikker rødvin nesten daglig, men holder seg innenfor et glass vin pluss, minus. Hun drikker seg sjelden full. Hun mener at dette ikke kan skade barnet.

PDF av Anniken sin TWEAK

LEGE. AUDIT

Legekontor

Fagperson:
Lege
Rusmiddel:
ALKOHOL (Vin, Øl, Konjakk, Drinker,..)
Skjema:
AUDIT
Audit-skår:
17

Aktuell situasjon:

Peder møter til konsultasjon hos sin fastlege.

Han har kommet til legen sin fordi han føler seg sliten og sover dårlig trass i at han spiser sunt og trener regelmessig. Da AUDIT-skåren antyder at han drikker en del over anbefalt konsum, er Peder i tvil om dette egentlig er noe stort problem og om det er noen vits å vie det oppmerksomhet.

PDF av Peder sin AUDIT

PSYKOLOG. ALCOHOL-E

Psykiatrisk poliklinikk

Fagperson:
Psykolog
Rusmiddel:
Alkohol (Rødvin, Cider, Øl, Rusbrus)
Skjema:
ALKOHOL-E (Tidligere utfylt Audit: 18)

Aktuell situasjon:

Anna møter til samtale med sin psykolog ved psykiatrisk poliklinikk.

Anna har nylig gjennomgått et samlivsbrudd. Er nå alene med omsorgen for to tenåringer. Er for tiden sykemeldt fra sin jobb som sykepleier. Har fått et tilbud ved psykiatrisk poliklinikk, hvor hun akkurat har påbegynt samtalebehandling for depresjonsproblematikk. Psykologen ønsker å kartlegge detaljer i Annas bruk av alkohol ifb med behandlingsforløpet. Psykologen vil bringe rusbruk inn i behandlingen, fremfor å henvise Anna til ”noen andre” for et problem som i stor grad er tett vevd inn i angst- og depresjonsproblematikken.

Ved forrige konsultasjon tok Anna en AUDIT-screening. (18 poeng. Høy risiko) Kom da fram at Anna drikker relativt mye og ofte. Anna drikker alkohol nesten daglig. Drikker hovedsakelig rødvin (fra 3-liters kartong). Drikker fort 3-5 glass i løpet av en dag. Drikker en sjelden gang øl, cider eller rusbrus. Drikker alltid alene. Anna fortalte at hun drikker for å roe seg ned, for å få sove, samt for å greie å gjennomføre noen sosiale aktiviteter.

Anna ser at hennes bruk av alkohol ikke er bra, men opplever likevel at det hjelper henne å ”holde hodet over vannet”. Ønsker sterkt å endre/dempe sitt forbruk av alkohol.

Psykologen og Anna avtalte at de ved neste konsultasjon skulle følge opp Annas bruk av alkohol. Psykologen har derfor nå satt Anna opp til en dobbelttime.

PDF av Anna sin AUDIT og Alcohol-E

SOSIONOM. DUDIT-E

NAV-kontor

Fagperson:
Sosialfaglig/Sosionom
Rusmiddel:
Hasj , Amfetamin (injiserende), Beroligende tabletter (Sobril og Xanor)
Skjema:
DUDIT-E

Aktuell situasjon:

Ola møter til en samtale på NAV-kontoret. Ola har selv bedt om en prat med sin saksbehandler. Ola er sliten, frustrert og nedstemt over livssituasjonen.

Ola er en mann fagpersonen har kjent i mange år. Ola bor alene i en kommunal bolig. Han har en sønn fra et tidligere samboerforhold, som han kun sporadisk har kontakt med. Ola har et relativt massivt pågående illegalt rusmisbruk. Har i en årrekke gått inn og ut av behandling, for det meste ut. Har aldri kommet i gang med virkelig å ”dukke ned” i detaljene i sitt bruk av rusmidler. Har av ulike grunner droppet ut av behandling relativt tidlig i behandlingsforløpet.

Ola røyker Hasj, mer eller mindre daglig. Har regelmessige perioder på 2-3 dager hvor han også ruser seg på Amfetamin/Metamfetamin (injiserer også tidvis). Bruker sporadisk beroligende tabletter (Sobril og Xanor). Kan også enkelte ganger drikke Fleinsopp-te utpå høsten. Har tidligere prøvd/brukt det meste av rusmidler, også Heroin. Ruser seg fortrinnsvis alene, men tidvis også sammen med venner.

PDF av Ola sin Dudit-E