Alkoholenhetskalkulator

Alkoholenhetskalkulator

Akoholenhetskalkulatoren er ment å være et praktisk verktøy for ansatte i hjelpeapparatet/ tjenesteapparatet for å samtale med personer om deres bruk av alkohol. Kalkulatoren kan også brukes som et selvhjelpsverktøy for personer som ønsker en tilbakemelding på sine alkoholvaner.

Alkoholenhetskalkulatoren gir brukeren en visuell- og tekstlig tilbakemelding i forhold til det han/hun oppgir å være sitt normale/typiske ukentlige forbruk av alkohol. Dette sett ut ifra verdens helseorganisasjon (WHO) sine grenseverdier. Kalkulatoren omregner personens spesifiserte valg til standard alkoholenheter. Mer informasjon finner du inne i kalkulatoren på knappen: Om kalkulatoren.

Balance

Arbeidslivets kompetansesenter for rus- og avhengighetsproblematikk (AKAN) har utviklet et nettbasert selvhjelpsprogram for personer som vil sjekke og eventuelt justere sine alkoholvaner. Programmet gir også råd om hvordan takle stress og ha det bedre i hverdagen.

Les mer om Balance her: www.akan.no/..