Kartleggingsverktøy

På denne siden finner man en oversikt over alle de elektroniske verktøyene. AUDIT, AUDIT-C , CAGE, Alcohol-E, DUDIT, DUDIT-E og TWEAK er verktøy for å kartlegge bruken av alkohol og andre rusmidler som grunnlag for samtaler. Oversikten inneholder også SCL-10 som er et verktøy for å kartlegge opplevde symptomer på psykisk stress siste 7 dager.

De elektroniske versjonene gjør det mulig å besvare spørsmålene på skjerm, få beregnet skåren automatisk og resultatene presentert. Det er mulig å lagre dataene i skjemaene for så å kunne hente dem inn igjen senere (gjelder ikke Apple/iOS-enheter). De utfylte skjemaene og scoringsresultatene kan skrives ut på papir. Man finner også papirversjon av skjemaene for nedlasting i PDF-format. Det anbefales at disse funksjonene gjøres via pc for å redusere datatekniske problemer.