PersonsentrertDet er personens syn på sin egen situasjon og sitt bruksmønster som er i fokus under samtalen, ikke rådgiverens vurderinger eller meninger om hva personen burde gjøre.

RådgiverstyrtSamtalen er rådgiverstyrt med målsetning om å utvikle personens motivasjon for endring. Rådgiveren styrer samtalen ved å stille spørsmål som får personen til å utforske en mulig endring av egen atferd, og ved å forsterke det personen mener vil være en positiv utvikling for seg selv.

MI-spiritMetoden er basert på et sett av grunnholdninger til hvordan rådgiveren skal forholde seg til personen.

- Viser respekt for personenes selvbestemmelse.

- Utforsker personens egne tanker og atferd gjennom samarbeid.
- Lytter med aksept, empati og interesse for å få frem personens syn på saken
- Tiltro til personens evne til å finne en god løsning.
- Ikke argumentere eller forsøke å overtale.


Hensikten med MI er å bidra til at personen selv kan kjenne behov og ønske om endring samtidig som rådgiveren skal bidra til å øke motivasjon og øke mestringstilliten, slik at personen lykkes med endringene.