Om Snakkomrus

Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse (ROP) har ansvar for å drifte nettressursen Snakkomrus.no. For mer informasjon om rus- og psykiske lidelser, besøk ROP.no

Kontaktinformasjon:

Tore Willy Lie
Nasjonal kompetansetjeneste ROP

E-post: snakkomrus@rop.no

Utviklet av:

Denne nettressursen er utviklet på oppdrag fra Helsedirektoratet, av en arbeidsgruppe ved kompetansesenter rus – region øst (KoRus-Øst) og Nasjonal kompetansetjeneste samtidig rus- og psykisk lidelse (Nasjonal kompetansetjeneste ROP).

Arbeidsgruppen har bestått av:

Tone Skjellet
Kari Kallvik
Anne Landheim
Thomas Kulbrandstad

Snakkomrus har i 2014 vært gjenstand for en større revideringsprosess. Nettressursen relanseres med oppdaterte versjoner av tidligere kartleggingsverktøy, samt flere nye verktøy. De fleste av disse blir også tilgjengelige i App Store og Google Play butikk.

I prosjektgruppen for revideringen satt:

Merete Møller (prosjektleder)
Tone Skjellet
Kari Lillehaug
Tore Willy Lie
Kjersti Skar Staarvik

Teknisk utvikling og prosjektledelse:

Apropos Internett as
www.apropos-internett.no

Produksjon av filmer:

Snøball Film AS
www.snoball.no

Vi ønsker å takke følgende personer for deres medvirkning i filmene på denne nettressursen:

Heidi Hansen
Rusmisbrukernes interesseorganisasjon
Wibecke Årst
MARBORG
Jeanette Rundgren
proLAR
Karen-Lise Følling
LAR-Nett Norge
Lise Aasmundstad
REHABpiloten
Gretha Fjelltun
Mental Helse
Vigdis Ersvik
Organisasjonen voksne for barn
Marius Sørensen Sjømæling
Organisasjonen Barn av rusmisbrukere
Arild Knutsen
Foreningen for human narkotikapolitikk
Karl-Olaf Sundfør
Mental Helse
Erik Torjussen
A-larm
Wenche Sola Maudal
Jordmor
Bente Sikveland
Sosionom
Bente Høgmo
Helsesøster
Eline Borger Rognli
Psykolog
Harald Sundby
Lege
Tom Barth
Psykolog
Tore Børtveit
Psykolog (Faglige innspill og deltagelse på leseprøver)
Tiril Ilsaas Pharo
Skuespiller (Annikken)
Ane Egeland
Skuespiller (Georgia)
Christina Mae
Skuespiller (Anna)
Martin Lothrington
Skuespiller (Ola)
Knut Alfsen
Skuespiller (Peder)

Forbehold

KoRus-Øst og Nasjonal kompetansetjeneste ROP har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det linkes til.